Конференц-сервис в Украине
Добавить в избранное | Сделать стартовой
 


Все конференц-залы

ГО «Київський Прес-клуб»
Україна, м. Київ,
вул. Хрещатик, 27А
Тел.: +38 (044) 235-82-07,
+38 (067) 450-90-11,
+38 (099) 062-77-79
kyivmediac@gmail.com
kyivpresclub@gmail.com
http://mediahub.kiev.ua

Український текстГО «Київський Прес-клуб» пропонує послуги конференц-сервісу та комплексного інформаційного обслуговування: оффлайн та онлайн конференції, пресконференції, тренінги, брифінги, круглі столи, семінари, лекції, дискусійні майданчики, телемости, онлайн трансляції.

Чому варто звертатися саме до нас?
• Ми знаходимося у самому центрі Києва - на вулиці Хрещатик
• Замовлення оренди як погодинно, так і на день
• Мобільна розстановка у залі на вибір замовника
• Мультимедійний супровід: від відеозапису до телемоста
• Широка пропозиція додаткових опцій, включаючи соціологічні дослідження і повний пакет інформаційної  та рекламної підтримки
• Оптимальна місткість залу
• Окреме приміщення для кава-брейку
• Кондиціювання

Технічні можливості:
• Зал площею 75 кв. м зі столом президії.  Місткість - 60 осіб (партер), круглий стіл – 34 особи, стіл президії – 5 осіб                                                                                         
• Доступ до Wi-Fi мережі
• Звукове обладнання (5 стаціонарних та 3 радіомікрофони)                                        
• 2 плазмові  панелі
• Мультимедійний проектор та екран 300/250                                                                 
• Система кондиціонування
• Технічний супровід (підключення та налаштування техніки)                                            
• Фліп-чарт
• Клікер

Які можливості гарантує медіа-центр?
• HD якість трансляції події медіа-центру у форматі телепрограми (онлайн монтаж, титрування спікерів)
• професійний запис і монтаж відео (створення інформаційних сюжетів для ТВ)
• створення відеокурсів / уроків / тренінгів / семінарів для подальшого використання
• створення відеороликів, нарізка коротких фрагментів для поширення у соціальних мережах
• повний пакет рекламно-інформаційних послуг: від написання анонсів, пресрелізів до створення рекламних кейсів для ЗМІ

Русский текстОО «Киевский Пресс-клуб» предлагает услуги конференц-сервиса и комплексного информационного обслуживания: оффлайн и онлайн конференции, пресс-конференции, тренинги, брифинги, круглые столы, семинары, лекции, дискуссионные площадки, телемосты, онлайн трансляции.
 
Почему стоит обращаться именно к нам?
• Мы находимся в самом центре Киева - на улице Крещатик
• Заказ аренды как почасово, так и на день
• Мобильная расстановка в зале на выбор заказчика
• Мультимедийное сопровождение от видеозаписи до телемоста
• Широкое предложение дополнительных опций, включая социологические исследования и полный пакет информационной и рекламной поддержки
• Оптимальная вместимость зала
• Отдельное помещение для кофе-брейка
• Кондиционирование
 
Технические возможности:
• Зал площадью 75 кв. м со столом президиума. Вместимость - 60 человек (партер), круглый стол - 34 человека, стол президиума - 5 человек
• Доступ к Wi-Fi сети
• Звуковое оборудование (5 стационарных и 3 радиомикрофона)
• 2 плазменные панели
• Мультимедийный проектор и экран 300/250
• Система кондиционирования
• Техническое сопровождение (подключение и настройка техники)
• Флип-чарт
• Кликер
 
Какие возможности гарантирует медиа-центр?
• HD качество трансляции события медиа-центра в формате телепрограммы (онлайн монтаж, титрование спикеров)
• профессиональную запись и монтаж видео (создание информационных сюжетов для ТВ)
• создание видеокурсов / уроков / тренингов / семинаров для дальнейшего использования
• создание видеороликов, нарезка коротких фрагментов для распространения в социальных сетях
• полный пакет рекламно-информационных услуг: от написания анонсов, пресс-релизов до создания рекламных кейсов для СМИ
English text NGO "Kiev Press Club" offers conference and complex information services: offline and online conferences, press conferences, trainings, briefings, round tables, seminars, lectures, discussion sites, television, online broadcasts.
 
Why is it worth contacting us?
• We are located in the heart of Kiev - on Khreshchatyk Street
• Lease orders both hourly and daily
• Mobile arrangement in the hall for customer's choice
• Multimedia support: from video to TV
• Extensive range of additional options, including case studies and a full suite of information and advertising support
• Optimum room capacity
• Separate room for coffee break
• Air conditioning
 
Technical features:
• Hall of 75 square meters. m with the presidium table. Capacity - 60 people (ground floor), round table - 34 people, presidium table - 5 people
• Access to Wi-Fi
• Sound equipment (5 fixed and 3 radio microphones)
• 2 plasma panels
• Multimedia projector and 300/250 screen
• Air-conditioning system
• Technical support (connection and setup of equipment)
• Flip chart
• Clicker
 
What are the capabilities of the media center?
• HD broadcast quality of a media center event (online editing, speaker titration)
• professional video recording and editing (creating TV news stories)
• creating video courses / lessons / trainings / seminars for later use
• making videos, cutting short snippets for distribution on social networks
• a complete package of advertising and information services: from announcements, press releases to the creation of advertising cases for the media
Выбрать конференц-зал Версия для печати
ПОЛЕЗНОЕ:

Реклама

НАШИ ПАРТНЕРЫ
zaly.in.ua
zaly.kiev.ua
zaly.odessa.ua
zaly.lviv.ua
spa.net.ua
__
Designed by Дельта сервис   Copyright Полиактив, 2006 - 2020
__