Конференц-сервис в Украине
Добавить в избранное | Сделать стартовой
 


Все конференц-залы

Mercure Congress Centre

03057, Україна, м. Київ,
вул. Гетьмана Вадима, 6
(ст. метро «Шулявська»)
Тел.: +38 (044) 205-35-34
hb0i0-sl@accor.com
www.mercurekyiv.ua

 

Зал Спілберг

 

Бенкет-хол Фелліні

 

Зал Довженко

 

Зал Хічкок

 

Зал Скорсезе

 

Переговорна кімната

 

VIP-зал

 

Літня тераса ресторану

 

Проживання в готелі Mercure

 

ТРАНСПОРТНЫЕ СООБЩЕНИЯ/
TRANSPORTATION LINKS
Ж/Д вокзал
Ж/д вокзал
Расстояние до объекта

2.5

Аэропорт Аэропорт «Борисполь» 39
Автовокзал

8.8

Український текст

Mercure Kyiv Congress

Є частиною однієї з найбільших мереж у світі – AccorHotels. Комплекс з сучасним дизайном та колоритним духом місцевості, має всі необхідні зручності для бізнес-подорожі.

Комплекс включає в себе:
• 4* готель на 160 номерів різних категорій з високими стандартами обслуговування;
 Mercure Congress Centre – найбільший у Києві конгрес-центр загальною площею 5000 кв.м, ідеальний для проведення будь-яких бізнес- та урочистих заходів;
• Конференц-зали в готелі Mercure Kyiv Congress;
• Ресторан-броварню Cosmopolite та літню терасу.

 

Комплекс Mercure Kyiv Congress – ідеальне місце для проведення конференцій, семінарів, ділових зустрічей. Послуги Mercure Congress Centre затребувані серед багатьох українських і закордонних компаній.

Зали конгрес-центру оснащені сучасним обладнанням (акустика, засоби зв'язку і мультимедіа, меблі), можуть вмістити від 8 до 2000 гостей. З урахуванням заходів безпеки під час карантину кількість місць скореговано.

Команда Mercure Congress Centre суворо дотримується заходів безпеки під час карантину:
• Ми створили умови для дотримання соціальної дистанції, тому кількість місць у кожному залі скорегована в період карантину;
• Розмістили дезінфікуючі засоби в доступних місцях;
• Наша команда пройшла спеціальні тренінги з умов гігієни і безпеки;
• Ми впровадили ще жорсткіші стандарти гігієни в службі харчування;
• Засоби індивідуального захисту — обов'язкові для персоналу;
• Ми щоденно проводимо температурний скринінг персоналу;
• Впровадили процедури прибирання посилені з особливою увагою до найбільш використовуваних поверхонь.

ЗАЛИ MERCURE CONGRESS CENTRE

Зал Спілберг
Великий зал, розташований на 5-му поверсі конференц-холу. Звукоізоляційні перегородки можуть розділити залу на декілька, менших за площею.
Площа: 1000 кв.м, висота стелі - 4 м, максимальна місткість - 1000 персон.
Зала реєстрації площею 450 кв.м
ідеальна для організації харчування учасників ділових заходів. Тут проводяться кава-брейки, під час яких забезпечується неформальна комунікація.
Зал Спілберг обирають для проведення таких заходів, як: конференції, пресконференції, конгреси, семінари, концерти, банкети, корпоративні івенти.

 

Банкетний зал Фелліні
Завдяки вдалому розташуванню має приголомшливий вид з панорамних вікон. Банкет-хол ідеально пристосований до проведення урочистих подій – весілля, банкетів та фуршетів, корпоративних заходів, гала-вечерь, днів народження. В залі достатньо місця для сцени і активних заходів.
Площа: 350 кв.м, максимальна місткість: 350 персон.

 

Зал Довженко
Є найбільшим за площею в Mercure Congress Centre, знаходиться на 4-му поверсі. Завдяки спеціальним звукоізоляційним перегородкам може бути розділений на декілька окремих приміщень площею від 60 до 470 кв.м.
Ідеальний для організації конференції, пресконференцій, масштабних конгресів, презентацій, концертів, корпоративних заходів з можливостями монтажу сцени, банкетів та фуршетів.
Площа: 1200 кв.м, максимальна місткість: 1300 персон.

 

Зал Хічкок
Зала вміщає від 70 до 350 учасників залежно від типу розсадки. Тут можна проводити не тільки ділові заходи, але й урочистості – весілля, ювілеї, банкети, корпоративи. У залі – окремий гардероб та власний бар.
Площа: 400 кв.м, максимальна місткість: 350 персон у форматі «фуршет».

 

ЗАЛИ ГОТЕЛЮ MERCURE KYIV CONGRESS

Зали знаходяться безпосередньо в готелі на третьому та першому поверсі. Усі зали оснащені сучасним обладнанням, системою кондиціонування та безкоштовним Wі-Fі.

Зал Скорсезе
Призначений для проведення бізнес-семінарів, ділових переговорів, презентацій на вищому рівні, оскільки оснащений усім необхідним конференц-обладнанням, безкоштовним Wi-Fi, а також має функцію затемнення, яка зробить перегляд матеріалів на проєкційному екрані максимально комфортним. Залежно від побажань, можливі різні варіанти розсадки гостей: «театр», «навчальна кімната», «засідання», «банкет».
Зонально приміщення розділене на дві частини, завдяки чому існує можливість проведення кавових пауз у цьому ж залі.
Площа: 75 кв.м, максимальна місткість: 60 персон.

 

Кімната переговорів
Зручно використовувати як для ділових переговорів, нарад, так і для погодинної оренди в форматі офісу. Є все необхідне обладнання, високошвидкісний Wi-Fi – безкоштовно.
Площа – 16 кв.м, місткість – до 8 осіб.

VIP-зал
Вхід в зал з ресторану Cosmopolite, розташований на першому поверсі готелю. Зала є ідеальним місцем як для святкування подій у невеликому колі, так і для проведення перемовин, семінарів, дегустацій. В залі – панорамні вікна, багато світла, великій дубовий стіл та комфортні шкіряні крісла. Обладнаний плазмою, безкоштовним Wi-Fi, додатково може бути розміщено необхідне обладнання.
Площа – 30 кв.м, місткість – до 14 персон.

English text

Mercure Kyiv Congress

Is part of one of the largest networks in the world - AccorHotels. The complex with a modern design and colorful spirit of the area, has all the necessary amenities for business travel.

The complex includes:
• 4 * hotel for 160 rooms of different categories with high standards of service;
Mercure Congress Center - the largest congress center in Kyiv with a total area of ​​5,000 square meters, ideal for any business and ceremonial events;
• Conference halls at the Mercure Kyiv Congress Hotel;
Cosmopolite Brewery Restaurant and Summer Terrace.

Mercure Kyiv Congress is an ideal place for conferences, seminars and business meetings. Mercure Congress Center services are in demand among many Ukrainian and foreign companies.

The halls of the congress center are equipped with modern equipment (acoustics, communications and multimedia, furniture), can accommodate from 8 to 2000 guests. The number of places has been adjusted to take into account security measures during quarantine.

The Mercure Congress Center team strictly adheres to security measures during quarantine:
• We have created conditions for social distance, so the number of seats in each hall is adjusted during the quarantine period;
• Placed disinfectants in accessible places;
• Our team has undergone special training on hygiene and safety;
• We have introduced even stricter standards of hygiene in the food service;
• Personal protective equipment - mandatory for staff;
• We conduct daily temperature screening of staff;
• Implemented cleaning procedures are strengthened with special attention to the most used surfaces.

HALLS OF MERCURE CONGRESS CENTRE

Spielberg hall
Large hall located on the 5th floor of the conference hall. Soundproof partitions can divide the hall into several, smaller in area.
Area: 1000 sq.m, ceiling height - 4 m, maximum capacity - 1000 people.
The 450 sqm reception area is ideal for catering to business participants. Coffee breaks are held here, during which informal communication is provided.
Spielberg Hall is chosen for events such as conferences, press conferences, congresses, seminars, concerts, banquets, corporate events.

Fellini banquet hall
Due to the good location it has a stunning view from the panoramic windows. The banquet hall is ideally suited for celebrations - weddings, banquets and buffets, corporate events, gala dinners, birthdays. There is enough space in the hall for the stage and active events.
Area: 350 sq.m, maximum capacity: 350 people.

Dovzhenko Hall
Is the largest area in the Mercure Congress Center, located on the 4th floor. Thanks to special soundproof partitions it can be divided into several separate rooms with the area from 60 to 470 sq.m.
Ideal for organizing conferences, press conferences, large-scale congresses, presentations, concerts, corporate events with the possibility of editing the stage, banquets and buffets.
Area: 1200 sq.m, maximum capacity: 1300 people.

Hitchcock Hall
The hall seats from 70 to 350 participants depending on the type of seating. Here you can hold not only business events, but also celebrations - weddings, anniversaries, banquets, corporate parties. The hall has a separate wardrobe and its own bar.
Area: 400 sq.m, maximum capacity: 350 people in the "buffet" format.

HALLS OF MERCURE KYIV CONGRESS HOTEL

The halls are located directly in the hotel on the third and first floor. All rooms are equipped with modern equipment, air conditioning and free Wi-Fi.

Scorsese hall
The largest hall at Mercure Kyiv Congress Hotel. It is ideal for high-level business seminars and meetings, because it’s equipped with all the necessary conference stuff and free wi-fi. Blackout function which is also available makes projection screen viewing comfortable for your eyes.
The hall is divided into 2 visible parts; thus coffee breaks may be held there as well.
Area: 75 m2, capacity: up to 60 persons.

Meeting room
It is convenient to use both for business negotiations, meetings, and for hourly rent in the format of office. There is all the necessary equipment, high-speed Wi-Fi - free.
Area - 16 sq.m, capacity - up to 8 people.

VIP hall
Entrance to the hall from the restaurant Cosmopolite, located on the ground floor of the hotel. The hall is an ideal place for celebrating events in a small circle, as well as for negotiations, seminars, tastings. The hall has panoramic windows, lots of light, a large oak table and comfortable leather chairs. Equipped with plasma, free Wi-Fi, you can additionally accommodate the necessary equipment.
Area - 30 sq.m, capacity - up to 14 people.

Русский текстMercure Kyiv Congress
 
Является частью одной из крупнейших сетей в мире - AccorHotels. Комплекс с современным дизайном и колоритным духом местности, имеет все необходимые удобства для бизнес-путешествия.
 
Комплекс включает в себя:
• 4 * отель на 160 номеров различных категорий с высокими стандартами обслуживания;
Mercure Congress Centre - крупнейший в Киеве конгресс-центр общей площадью 5000 кв.м, идеальный для проведения любых бизнес и торжественных мероприятий;
• Конференц-залы в отеле Mercure Kyiv Congress;
• Ресторан-пивоварню Cosmopolite и летнюю террасу.
 
Комплекс Mercure Kyiv Congress - идеальное место для проведения конференций, семинаров, деловых встреч. Услуги Mercure Congress Centre востребованы среди многих украинских и зарубежных компаний.
 
Залы конгресс-центра оснащены современным оборудованием (акустика, средства связи и мультимедиа, мебель), могут вместить от 8 до 2000 гостей. С учетом мер безопасности во время карантина количество мест скорректировано.
 
Команда Mercure Congress Centre строго соблюдает меры безопасности во время карантина:
• Мы создали условия для соблюдения социальной дистанции, поэтому количество мест в каждом зале скорректирована в период карантина;
• Разместили дезинфицирующие средства в доступных местах;
• Наша команда прошла специальные тренинги по гигиенических и безопасности;
• Мы внедрили еще более жесткие стандарты гигиены в службе питания;
• Средства индивидуальной защиты - обязательные для персонала;
• Мы ежедневно проводим температурный скрининг персонала;
• Внедрили процедуры уборки усиленные с особым вниманием к наиболее используемым поверхностей.

ЗАЛЫ MERCURE CONGRESS CENTRE

Зал Спилберг
Большой зал, расположенный на 5-м этаже конференц-холла. Звукоизоляционные перегородки могут разделить зал на несколько, меньших по площади.
Площадь: 1000 кв.м, высота потолка - 4 м, максимальная вместимость: 1000 персон.
Зал регистраций площадью 450 кв.м идеален для организации питания участников деловых мероприятий. Здесь проводятся кофе-брейки, при которых обеспечивается неформальная коммуникация.
Зал Спилберг выбирают для проведения таких мероприятий, как: конференции, пресс конференции, конгрессы, семинары, концерты, банкеты, корпоративные ивенты.

Банкетный зал Феллини
Благодаря удачному расположению имеет потрясающий вид из панорамных окон. Идеально приспособлен к проведению торжественных событий - свадеб, банкетов и фуршетов, корпоративных мероприятий, гала-ужинов, дней рождения. В зале достаточно места для сцены и активных мероприятий.
Площадь: 350 кв.м, максимальная вместимость: 350 персон

Зал Довженко
Является самым большим по площади в Mercure Congress Centre, находится на 4-м этаже. Благодаря специальным звукоизоляционным перегородкам может быть разделен на несколько отдельных помещений площадью от 60 до 470 кв.м.
Идеален для организации конференции, пресконференций, масштабных конгрессов, презентаций, концертов, корпоративных мероприятий с возможностями монтажа сцены, банкетов и фуршетов.
Площадь: 1200 кв.м, максимальная вместимость: 1300 персон.

Зал Хичкок
Зал вмещает от 70 до 350 участников в зависимости от типа рассадки. Здесь можно проводить не только деловые мероприятия, но и торжества - свадьбы, юбилеи, банкеты, корпоративы. В зале - отдельный гардероб и собственный бар.
Площадь: 400 кв.м, максимальная вместимость: 350 персон в формате«фуршет».
 
ЗАЛЫ ГОСТИНИЦЫ MERCURE KYIV CONGRESS
 
Залы находятся непосредственно в отеле на третьем и первом этаже. Все залы оснащены современным оборудованием, системой кондиционирования и бесплатным Wi-Fi.

Зал Скорсезе
Предназначен для проведения бизнес-семинаров, деловых переговоров, презентаций на высшем уровне, поскольку оснащен всем необходимым конференц-оборудованием, бесплатным Wi-Fi, а также имеет функцию затемнения, которая сделает просмотр материалов на проекционный экране максимально комфортным. В зависимости от пожеланий, возможны разные варианты рассадки гостей: «театр», «учебная комната», «заседание», «банкет».
Зонально помещение разделено на две части, благодаря чему существует возможность проведения кофейных пауз в этом же зале.
Площадь: 75 кв.м, максимальная вместимость: 60 персон.
 
Комната переговоров
Удобно использовать как для деловых переговоров, совещаний, так и для почасовой аренды в формате офиса. Есть все необходимое оборудование, высокоскоростной Wi-Fi - бесплатно.
Площадь - 16 кв.м, вместимость - до 8 человек.
 
VIP-зал
Вход в зал из ресторана Cosmopolite, расположенный на первом этаже отеля. Зал является идеальным местом как для празднования событий в небольшом кругу, так и для проведения переговоров, семинаров, дегустаций. В зале - панорамные окна, много света, большой дубовый стол и комфортные кожаные кресла. Оборудован плазмой, бесплатным Wi-Fi, дополнительно может быть размещено необходимое оборудование.
Площадь - 30 кв.м, вместимость - до 14 персон.
 
Площадь Конференц-зала
Длина и ширина зала
Высота Зала
Количество мест при столах в Зале
Количество театральных мест в Зале
Кол-во банкетных мест в зале
Синхронный перевод
Затемнение Залов
Кондиционирование Залов
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ / CONFERENCE HALLS
Spielberg 1000 37х26 4 400 1000 400 Под запрос -
+
Fellini

350

24х14,6
5
120
250
120
Под запрос
-
+
Dovzhenko
1200
38,2х29
4
500
1300
600
Под запрос
-
+
Hitchcock
400
24х14,6
4
150
300
150
Под запрос
+
+
Scorsese (Mercure Kyiv Congress)

75

12,2х5,9

3,5

24

50

35

Под запрос

+

+

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИЙ / CONFERENCE EQUIPMENT
VIP room

+

Бизнес-центр / Business center / Бізнес-центр

+

Радиомикрофон / Wireless microphone

+

Трибуна / Lectern / Трибуна

+

Мультимедиапроектор / Computer video projector / Мультимедіапроектор

+

Сцена / Stage / Сцена

+

Слайдпроектор / Slide projector / Слайдпроектор

+

Экран / Screen / Екран
+
Кодопроектор / Overhead projector / Кодопроектор

+

Флип-чарт / Flip Chart / Фліп-чарт
+
Видео / Video / Відео + Доступ к E-mail / E-mail access / Доступ до E-mail

+

Технический персонал / Technical staff / Технічний персонал + Видеоконференция / Video conference / Відеоконференція

+

Мини-бар / Conference mini-bar / Міні-бар + Беспроводной интернет / Wireless Internet / Бездротовий інтернет

+

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИЙ / CONFERENCE ORGANIZATION
Организуем сами / Conference organization / Організовуємо самі
СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ / ACCOMMODATION
Кол-во спальных мест / Numbers of bed 380 Макс. групповая резервация / Max. group res.

 

Категория / Category
****
Апартаменты / Apartments
-
Телефон / Telephone + 1-местные номера / Single rooms -
ТВ / TV + 2-местные номера / Double rooms 145
Мини-бар / Mini Bar

+

Кредитные карточки / Credit cards +
Место для компьютера / Safe for laptop

+

Доступ к интернету / Internet access +
Паркинг для легковых автомобилей / Parking + Паркинг для автобусов / Parking +
Система наблюдения / Surveillance system + Выставочная площадь м2 / Exhibition sqm

-

ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ / RECREATIONAL FACILITIES
Закрытый бассейн / Indoor swimming pool - Сауна / Sauna bath -
Открытый бассейн / Outdoor swimming pool

+

Солярий / Solarium

-

Фитнес-центр / Fitness center
+
Джакузи / Jacuzzi

-

Бильярд / Billiard
-
Теннисные корты /Tennis

-

РЕСТОРАНЫ / RESTAURANTS Места/
Places
БАРЫ / BARS Места/ Places
Cosmopolite restaurant-brewery 170 Lobby bar 15
Brasserie 80    
Выбрать конференц-зал Версия для печати
ПОЛЕЗНОЕ:

Реклама

НАШИ ПАРТНЕРЫ
zaly.in.ua
zaly.kiev.ua
zaly.odessa.ua
zaly.lviv.ua
spa.net.ua
__
Designed by Дельта сервис   Copyright Полиактив, 2006 - 2021
__